Pun naziv izdavaoca

SLOGA AD

Adresa

Svetosavska 118
21241 Kac, Srbija

Web adresa

www.sloga-ad.rs

Maticni broj

08247064

PIB - poreski identifikacioni broj

100187704