Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Odluka o izboru Predsednika Skupštine

Odluka o izboru radnih tela

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog Izveštaja

Odluka o rasporedu dobiti za 2020. Godinu

Odluka o izboru revizora za 2021. Godinu

Odluka o kreditnom zaduženju kod AIK banke

Odluka o kreditnom zaduženju kod Pokrajinskog Fonda za razvoj

Zapisnik sa redovne Skupštine

Godišnji Izveštaj 2020. SLOGA ad Kać

Obaveštenje o sazivanju redovne Skupštine Društva

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu AD SLOGA KAĆ

Punomoćje za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD SLOGA KAĆ

Predlog Odluka Nadzornog odbora za sednicu Skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Obaveštenje o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o izboru predsednika Skupštine

Odluka o izboru radnih tela

Odluka o saglasnosti za kreditno zaduženje

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionar

OBAVEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Predlog odluka za Vanrednu sednicu Skupštine zakazanu za 12.10.2020. godine

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Punomoćje za glasanje

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD SLOGA Kać

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD SLOGA Kać

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

1. Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

3. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

4. Odluka o izboru revizora za 2020. Godinu

5. Odluka o pokriću gubitka

6. Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja.

7. Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Obaveštenje o sazivanju redovne Skupštine Društva

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Izveštaj o bitnom događanju - poziv za Skupštinu

Odluka o sazivanju redovne skupštine

Predlog skupštinskih odluka NO

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Obaveštenje o održanoj vanrednoj sednici Skupštine Društva

Izveštaj sa održane vanredne sednice Sloga ad Kać

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 16.03.2020.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine društva po rešenju suda zakazanu za 16.3.2020.

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Predlog odluke o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara

Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova NO

poziv za sednicu po rešenju suda

Punomoćje

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine Društva

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizora za 2019.godinu

Odluka o rasporedđivanju dobiti

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja za 2018.godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine 21.06.2019.

Obaveštenje o zakazivanju redovne sednice Skupštine društva

Formular punomoćja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu skupštinu SLPP za 21.06.2019

Predlozi Odluka za Redovnu sednicu Skupstine SLPP za 21.06.2019

Godišnji izveštaj 2018 i izveštaj o objavljenim informacijama SLOGA ad Kać

Godišnji izveštaj 2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga 2018

Obaveštenje o održanoj Redovnoj sednici Skupštine Društva

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o imenovanju radnih tela

Odluka o izboru Predsednika Skupštine

Odluka o izboru revizora za 2018.godinu

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine - 18.06.2018.

Obaveštenje o zakazivanju redovne sednice Skupštine društva

Formular punomoćja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu skupštinu

Predlozi Odluka sa Redovnu sednicu Skupštine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji finansijski izveštaj SLOGA ad Kać za 2017. godinu

Održana redovna sednica skupštine za 2017. Godinu

Izveštaj o bitnom događaju-20170626

Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje-20170626

Odluka o izboru predsednika Skupštine-20170626

Odluka o izboru revizora za 2017.godinu-20170626

Odluka o odobravanju ugovora o reviziji fin.izveštaja za 2016.godinu-20170626

Odluka o raspodeli dobiti iskazanoj u finansijskom izveštaju-20170626

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja za 2016 sa izveštajem revizora-20170626

Zapisnik sa redovne Skuštine akcionara održane 26.06.2017.godine

Obaveštenje o zakazivanju redovne sednice Skupštine Društva

Formular punomoćja

Formular za glasanje u odsustvu

SLOGA Odluka NO o sazivanju redovne Skupštine 2017

SLOGA POZIV za redovnu skupštinu Izveštaj o bitnom događaju

SLOGA PREDLOG odluka po tačkama sa Skupštine 2017